Satu Lidman

Luottamus ja valta

Kaksi suurta ja tärkeää sanaa, jotka konkretisoituvat teoissa. Luottamus on ansaittava, mutta tämä ei tarkoita kertasuoritusta, vaan sitä on myös pidettävä aktiivisesti yllä.

Luottamuksen särkyminen on sitä hajottavampi kokemus mitä läheisemmästä suhteesta on kyse, tai mitä suurempi valtaepätasapaino siihen liittyy.

Valta-asema on vastuullinen asema. Valta mahdollistaa paremman toimintakulttuurin kehittämisen, mutta myös monenlaiset väärinkäytökset.

Liikunnallisissa tilanteissa ei ole kyse vain fyysisestä suorituksesta, vaan pelissä on myös mieli ja koko ihminen identiteetteineen. Siksi luottamus ja vallan oikeinkäyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä niin liikuntakasvatuksessa, harrastuksissa kuin kilpa- ja huippu-urheilussa.

Liikuntakulttuurin rakenteiden on nojattava reilun pelin ja turvallisen tilan periaatteisiin kaikilla tasoilla.

Muun muassa tällaisia asioita nousee mieleen, kun seuraan Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen eroon liittyvää uutisointia. Työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen on ajankohtaista tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Next Post

Previous Post

© 2024 Satu Lidman

Theme by Anders Norén