Satu Lidman

List of Publications

monographs & edited

(In total 7 books and 3 edited volumes)

Kaikkien oikeus liikkua. Kohti sukupuoli- ja kehotietoista liikuntakulttuuria. Gaudeamus 2024, 389 p.

Taivas ja syli. Kertomus parisuhdeväkivallasta vanhoillislestadiolaisessa perheessä. Gaudeamus 2020, 392 p.

Gender, Violence and Attitudes. Lessons from Early Modern Europe. Routledge 2018, 192 p.

Historiantutkimuksen etikka, eds. Lidman, Anu Koskivirta and Jari Eilola. Gaudeamus 2017, 288 p.

Framing Premodern Desires. Sexual Ideas, Attitudes and Practise in Europe, eds. Lidman, Meri Heinonen, Marjo Kaartinen and Tom Linkinen. Amsterdam University Press 2017, 253 p.

Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus 2015, 391 p. (second edition 2016).

Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900, eds. Lidman and Olli Matikainen. Finnish Literature Society 2014, 362 p.

Justitian helmoissa. Näkökulmia oikeushistoriaan, Turku 2013. Faculty of Law entrance examination book 3/4, 178 p.

Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Atena 2011, 304 p. (E-book and audiobook by Saga Egmont in 2023).

Zum Spektakel und Abscheu. Schand- und Ehrenstrafen als Mittel öffentlicher Disziplinierung in München um 1600. Strafrecht und Rechtsphilosophie in Geschichte und Gegenwart (Wolfgang Schild), dissertation, Peter Lang Verlag 2008, 420 p.

PEER-REVIEWED ARTICLES

(In total 25)

Brought up With Shame: Trans-Generational Perspectives on Disciplinary Correction in Finland During the Twentieth and Twenty-First Century. In Honor and Shame in Western History, eds. Joerg Wettlaufer, Jan-Frode Hatlen and David Nash. Routledge 2023, 203–222.

Prevention of Gender-Based Violence at Schools in Finland (with Marita Husso and Helena Päivinen). In Prevention of Child Abuse to Learn from Neuvola, ed. Yoshie Yokoyama. Igaku-Shoin Ltd 2023, 72–77.

Familial Control, Collectivity and Gendered Shame; Past and Present Vulnrabilities. In Gender, Violence and Affect. Interpersonal, Institutional and Ideological Practices, eds. Marita Husso, Sanna Karkulehto, Tuija Saresma, Aarno Laitila, Jari Eilola, Heli Siltala. Palgrave Studies in Victims and Victimology. Palgrave McMillan 2021, 29–47.

How to Raise Good Children? Disciplinary Correction in Early Modern Advice Books. In Families, Values, and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, eds. Ulla Aatsinki, Johanna Annola & Mervi Kaarninen. Routledge 2019, 23–39.

Collective violence and honour in Finland: a survey for professionals (with Tuuli Hong). In special issues of Journal of Aggression, Conflict and Peace Research 2018, ed. Roxanne Khan. 

Ambivalent Fatherhood: On Disobedience and Assaults Against Parental Authority in Munich in the Early Seventeenth Century. In World Histories of Crime, Culture and Violence. Parricide and Violence Against Parents throughout History, eds. Marianna Muravyeva and Raisa Maria Toivo. Palgrave Macmillan 2017, 171–190.

Alkohol und Gewalt: Strafpraxis und Regelungen im frühneuzeitlichen Bayern. In Kriminälitätsgeschichte in landesherrlicher Perspketive. Franconia (Beihefte zum Jahrbuch für fränkische Landesforschung, ed. Wolfgang Wüst. 2017, 1–18.

“Pilattu nainen” – seksuaalisen väkivallan asennehistoriaa. In Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma, eds. Johanna Niemi, Heini Kainulainen and Päivi Honkatukia. Vastapaino 2017, 146–159.

Intersections of rape crime and child protection in early modern courts. In Interpersonal Violence: Differences and Connections, eds. Marita Husso, Tuija Virkki, Marianne Notko, Helena Hirvonen and Jari Eilola. Routledge 2017, 17–32.

To report or not? To punish or not? Between tightening laws, old habits and loyalty. In Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900, eds. Satu Lidman & Olli Matikainen. Finnish Literature Society 2014, 87–106.

Unehrlich, kriminell und gottlos? Vorurteile und rechtliche Maßnahmen gegen vagierende Personengruppen im frühneuzeitlichen Bayern. In Die Gesellschaft der Nichtsesshaften Zur Lebenswelt vagierender Schichten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, eds. Gerhard Ammerer and Gerhard Fritz. Didymos Verlag 2013, 223–243.

Jumalattomat, kunniattomat ja epäilyttävät. Elämää esimodernin oikeusturvan marginaalissa. In Vieras, outo, vihollinen: toiseus antiikista uuden ajan alkuun, ed. Marja-Leena Hänninen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013, 393–418.

Ketä saa kiduttaa? Kuulustelumenetelmien ja oikeuskäsityksien murroksista uuden ajan alun Euroopassa. Lakimies 4/2013, 601–623.

Violence or justice? Gender-specific structures and strategies in Early Modern Europe. In The History of the Family, Volume 18, Issue 3 (special issue eds. Marianne Muravyeva and Raisa-Maria Toivo: Domestic Disturbances, Patriarchal Values: Violence, Family and Sexuality in Early Modern Europe). Routledge 2013, 238–260.

Hauraus vai haureus? Naisen seksuaalisuus maallisessa oikeudenkäytössä. In Turun tuomiokirkon suojissa – Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa, eds. Marjo Kaartinen, Marika Räsänen & Reima Välimäki. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun historiallinen yhdistys, Historia Mirabilis 2012, 133–165.

Um Schande. Profil eines frühneuzeitlichen Strafsystems. Ehre und Recht. In Ehrkonzepte, Ehrverletzungen und Ehrverteidigungen vom späten Mittelalter bis zur Moderne, eds. Sylvia Kesper-Biermann, Ulrike Ludwig and Alexandra Ortmann. Meine Verlag 2011, 197–216.

Häpeää kunnian takia. Esimoderneista rangaistuksista ja moraalista. In Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä, eds. Siru Kainulainen and Viola Parente-Čapková. Utukirjat 2011, 107–131.

Kunnia ja siveys. Yhteisöllisten konfliktien ja häpeän pelon historiallisuudesta. In Kunnia konfliktina – Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, eds. Tanja Tauro and Marjo van Dijken. Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaanpiiri 2009, 116–133.

Pikku Bärbl opettajan kammarissa. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1600-luvun Münchenissä. In Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta, ed. Jari Eilola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009, 106–140.

Diskriminierung durch Strafe und Gesetz im Fürstentum Bayern am Beispiel des Landgebots 1516. In Frontiers in the Middle Ages. Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies, ed. Outi Merisalo. Brepols 2006, 133−146.

Kerjääminen ja kaupustelu kielletty! Syrjinnästä ja syrjäytymisestä Baijerin herttuakunnassa 1500-luvulla. Historiallinen aikakauskirja 3/2005, 298–307.

The importance of honour: Differences based on having or losing honour in Early Modern German society and law. In Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture, eds. Eva Johanna Holmberg and Tom Linkinen. Cultural History − Kulttuurihistoria 5, Turun yliopisto 2005, 201−228.

Unzüchtige Weiber und Priesterkonkubinen vor dem Münchner Rat um 1600. Oberbayerisches Archiv, 128. Band, München 2004, 65−77.

Unzüchtige Weiber und Pfaffenköchinnen in München um 1600. Ennen&Nyt 2/2004.

Häpeän merkityksestä ja hyödyntämisestä rangaistuksissa. Historiallinen aikakauskirja 3/2002, 258–268.

NON-REFEREED ARTICLES

(In total 11)

Miten puuttua nuoriin kohdistuvaan sukupuolistuneeseen väkivaltaan (with Marita Husso and Helena Päivinen). In special issue Sukupuoli, väkivalta, tunteet ja affektit. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2020, 56–59. 

Raiskausoikeudenkäynnit menneisyydessä. Vihan pitkät jäljet. Menneisyydestä, vainosta, vihasta ja siitä, mitä meidän olisi sille tehtävä, eds. Marjo Kaartinen. Painola 2018, 65–66.

Kontrolli tulee ylhäältä! Saksankieliset reformaatio ja lisääntyvä sääntely. In Pohjoinen reformaatio, eds. Meri Heinonen and Marika Räsänen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turun Historiallinen Arkisto 68/2016, 63–66

Viinanhuuruja ja nyrkiniskuja. Milloin kotikurituksesta tuli oikeudetonta väkivaltaa? In Pohjoinen reformaatio, eds. Meri Heinonen and Marika Räsänen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turun Historiallinen Arkisto 68/2016, 358–361.

Ruumiillinen tuska ja totuus. Kolme myyttiä oikeudellisesta kidutuksesta esimodernissa Euroopassa. Kleio 4/2014, 18–21.

Häpeärangaistukset yhteisöllisenä kriisinä. Tieteessä tapahtuu, vol 32, nro 2 (2014).

Shaming for honour. Women and Early Modern Legal Culture in Courts and Homes. In Shame between punishment & penance − the social usages of shame in the Middle-Ages and Early Modern Times, eds. Jörg Wettlaufer and Bénédicte Sère. Micrologus Library Vol. 54, SISMEL – edizioni del Galluzo, Firenze 2013, 309–328.

Miten piirtyvät naisen rajat? Naistutkimus–Kvinnoforskning (special issue on law) 4/2010.

Julkinen häpäiseminen: rangaistuskäytännöt esimodernissa Münchenissä, 71 p.

Rikoshistorian lähteillä. ‘Toiseus’ ja kunniattomuus 1500-luvun Baijerissa. Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja 2/2004, 93−111.

Shame as a Means of Punishment. Ennen&Nyt 2001.

FOR PROFESSIONAL COMMUNITIES

(In total 34)

Yhdenvertaisempi liikuntakulttuuri. Käyttäytymistieteellinen tutkimuskatsaus: miten edistää liikkumiskäyttäytymistä? Valtioneuvoston kanslia 2024, 18–24.

Book review. Tarkasteltavana ihmiselämän keskikohta (Kaartinen, Marjo & Hannu Salmi, toim.: Keski-ikä. Kulttuurihistoria. SKS, 2022). Agricola 2023. 

Mitä oppia häpeästä? Kirjailija 3/2022. Suomen kirjailijaliitto, 28–29.

Seksuaalikasvatus ravisuttaa väkivaltakulttuuria. Agricola-kolumni 7.5.2021.

Onko reitti selvä? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutuminen kunnissa. Kuntatutkimus. Amnesty Internationalin Suomen osasto. Helsinki 2021.

Muutos vai menneisyys? Voimaannuttavan yhteisöllisyyden ja hengellistetyn vallankäytön äärellä. Valta ja vastarinta. Vuosikirja 2020. Suomen kirkkohistoriallinen seura, 133–137.

Välittämisen välineitä. Kouluammattilaiset ja sukupuolistuneeseen väkivaltaan puuttuminen. LIITO (Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry) 4/2020, 28–30.

Book review: Tietääkö mies, että hän tahtoo muuttua? (bell hooks: Mies tahtoo muuttua. Miehet, maskuliinisuus ja rakkaus. Niin&Näin, 2020). Yliopisto 3/2020.

Book review: Kuoleman kiehtova kosketus (Pajari, Ilona, Jalonen, Jussi, Miettinen, Riikka, Kanerva, Kirsi: Suomalaisen kuoleman historia. Gaudeamus, 2019). Agricola 2020.

Book review: Wegerstad, Linnea: Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. Retfaerd 1/160 (2018), 89–92.

Book review: Väkivalta haavoittaa myös rauhan aikana. (Sana, Elina: Isän sota. Siltala 2017). Agricola 2018.

Eettistä historiaa moninaisille yleisöille. Historiallinen aikakauskirja 3/2017, 364–365.

Kuka ottaa vastuun? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutuminen. Kuntatutkimus. Amnesty Internationalin Suomen osasto. Helsinki 2016.

Historian käyttö puhututtaa tutkijoita. Historiallinen aikakauskirja 4/2016, 480–482.

Näkökulma: Naisiin kohdistuvan väkivallan historialliset syvärakenteet. Oikeusministeriö: Haaste 4/2015, 42–43.

Book review: Dabhoiwala, Faramerz: The Origins of Sex: A History of the First Sexual Revolution, Oxford University Press 2012. Journal Britain and the World 7.2 (2014). Edinburgh University Press, 290–292.

Book review: Englantilaisten radikaali seksuaalisuus. (Dabhoiwala, Faramerz: The Origins of Sex: A History of the First Sexual Revolution, Oxford University Press 2012). Sukupuolentutkimus – Genusforskning 1/2014, 85–87.

Book review: Salonen, Kirsi: Kirkollisen oikeudenkäytön päälähteillä. Sacra Romana Rotan toiminta ja sen oikeudellinen tausta myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alun taitteessa. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki 2012. Mirator 14:2 (2013).

Book review: Elämän valtiattaret – kätilökoulutuksen tutkimus naishistorian avartajana. (Vainio-Korhonen, Kirsi: Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. WSOY 2012). Ennen&Nyt 2012.

Book review: Käsitteen voima – avain teollistuvan Suomen yhteiskunnalliseen keskusteluun. (Tuija Pulkkinen and Antu Sorainen, eds. Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia, SKS 2011). Oikeus 1/2012.

Country Report Finland, in: Study to map the current situation and trends of FGM in the 27 Member States and Croatia for the European Institute for Gender Equality. Study contracted to Yellow Window Management Consultants, Belgium, 2013, 83–88.

Book review: Schmidt, Christine D.: Sühne oder Sanktion? Die öffentlichen Kirchenbußen in den Fürstbistümern Münster und Osnabrück während des 17. und 18. Jahrhunderts, Aschendorff Verlag 2009. Sehepunkte 2011.

Book review: Sortoa ja jumalanpilkkaa – tärkeä kannanotto islamin ja ihmisoikeuksien puolesta islamismia vastaan. (Ahmad al-Hussein, Lubna: Olenko kirottu? Nainen, sharia ja Koraani, Minerva 2011). Agricola 2011.

Book review: Kirkkokuri vallan ja kommunikaation välineenä? (Schmidt, Christine D.: Sühne oder Sanktion? Die öffentlichen Kirchenbußen in den Fürstbistümern Münster und Osnabrück während des 17. und 18. Jahrhunderts, Aschendorff Verlag 2009). Oikeus 4/2011.

Conference report: Das Schamgefühl zwischen Strafe und Buße – Der soziale Gebrauch des Schamgefühls im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Paris 2010. Arbeitsgemeinschaft historischer Forchungseinrichtungen in der Bunderepublik Deutschland: www.ahf-muenchen.de  Nr. 236/10, 2010. Also published in: H Soz u Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften 2010.

Human rights’ educational material for schools on female genital mutilation, related to the film Desert flower – Aavikon kukka. In co-operation with Amnesty International in Finland & Joku raja! -network. Koulukino 2010.

Book review: Paavillinen porsaanreikä – uusi näkökulma oikeudenkäyttöön keskiajan Suomessa. (Salonen, Kirsi: Synti ja sovitus, rikos ja rangaistus. Suomalaisten rikkomuksista keskiajalla, SKS 2009). Agricola 2010.

Human rights’ educational material for schools on violence against women, related to the film The Stoning – Naisen kivitys. In co-operation with Amnesty International in Finland & Joku raja! -network. Koulukino 2009.

Book review: Hyvä kirja pahasta. (Lauerma, Hannu: Pahuuden anatomia. Pahuus, hulluus, poikkeavuus, Edita 2009). Agricola 2009.

Book review: Väkivaltainen kappale historiaamme. (Keskisarja, Teemu: Suomen ainoa sarjamurhaaja. Juhani Adaminpojan rikos ja rangaistus, Atena 2008). Historia-lehti 2009.

Book review: Kolmetoista unohdettua kuolemaa. (Keskisarja, Teemu: Suomen ainoa sarjamurhaaja. Juhani Adaminpojan rikos ja rangaistus, Atena 2008). Agricola 2008.

Interview of a researcher: Ilona Kemppainen tutkii sotaa ja kuolemaa. Ennen&Nyt 2007.

Book review: Lupsakasti otsikon vierestä. (Markkula, Hannes: Murha rikostoimittajan silmin. Suomalaisia rikoksia Kyllikki Saaresta Bodomiin, Minerva 2007). Agricola 2007.

Book review: Hallitut harakanvarpaat ja tutkijan tulkinta. (Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhat käsialat. Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin, Suomen kirjallisuuden seura 2004). Agricola 2004.

Book review: Kun oikeus oli väkivaltaa. (Klemettilä, Hannele: Keskiajan pyövelit). Tiede 8/2004.

Book review: Majavanhäntää ja peuranpääsoppaa muinaissuomalaisittain. (Turkka Aaltonen & Martti Arkko: Lallin pidot. Elämys- ja ruokamatka Suomen esihistoriaan, Edita Publishing 2001). Agricola 2001.1

FOR THE GENERAL PUBLIC 

(In total 35)

Kaikkien oikeus liikkua toteutuu yhä heikosti. 13.11.2023 Turun sanomat, alio-kirjoitus.

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta haavoittaa nuorta syvältä. Aamulehti ja Lännen Media 24.10.2020, asiantuntijakirjoitus (with Pauliina Lius).

Blog: Kuolema tanssittaa kaikkia. Ars Moriendin Koronapäiväkirjat. 29.5.2020.

Väkivaltaa koskevat uhkakuvat vahvistavat eriarvoisuutta. 23.3.2020 Turun sanomat, alio-kirjoitus (with Tuija Virkki).

Blog: Kenen tulee puhua kunniaan liittyvästä väkivallasta – ja miten? 1.10.2019.

Blog: Ainoastaan kyllä tarkoittaa kyllä. 8.3.2019.

Blog: Väkivalta, kulttuuri ja sensitiivisyys. 1.2.2019.

Blog:Maahanmuuttajamiehet ja seksuaalirikollisuus. Mihin kohdistamme huolien kärjen? 18.1.2019.

Blog: Tyttöjen hyvinvoinnista. Miksi seksuaaliväkivaltatyö on tärkeää? 10.10.2018.

Manuscript for online game scenario based on history research in Vihanpitkajaljet.net, 2018.

Blog: Poikien valmentajalle. 19.9.2018.

Blog: Raiskatun häpeä vai yhteinen ongelmamme? 7.3.2018.

Sukupuolittunutta väkivaltaa on kitkettävä. 24.10.2017 Helsingin Sanomat, vieraskynä.

Kunniaan liittyvät rikosepäilyt ja tulkkauksen haasteet. 2.10.2017 Turun Sanomat, aliokirjoitus (with Sinituuli Suominen).

Kunnia, kulttuuri ja väkivalta. 4.9.2017 Turun Sanomat, alio-kirjoitus.

Blog: Väkivallan näkeminen on väkivaltakokemus. 23.8.2017 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt.

Blog: Monimuotoisen Suomen historia. 11.5.2017.

Blog: Kategoria “naiset” ja erityiset riskityhmät. 8.3.2017.

Pojat ovat poikia eivätkä itke. 19.10.2016 Helsingin Sanomat.

Blog: Tyttö on hyvä sellaisenaan – silpomatta. The Finnish League for Human Rights, 11.10.2016.

Naistenpäivänä juhlitaan naisia… Amnesty-lehti 1/2016, kolumni.

Kulttuurin yhteyksistä väkivaltaan on puhuttava. Helsingin Sanomat 6.2.2016, vieraskynä (with Tuulli Hong).

Blog: Fiksujen ihmisten kasvatusvastuu. 18.1.2016.

Blog: Syyllistämisen pitkä asennehistoria. Väkivaltaobservatorio 23.11.2015.

Väkivalta toistaa perinteisiä rooleja. Essee, Vihreä Lanka 18/2015.

Blog: Pakolla naitetut. Uutistamo 15.10.2015.

Blog: Välinpitämättömyys käy kalliiksi. 21.9.2015.

Leimaaminen ei ehkäisen kunniaan liittyvää väkivaltaa. Helsingin Sanomat 22.7.2015, vieraskynä.

Oppimisen iloa. Kamppi-Eira 20.1.2015 & Töölöläinen 22.1.2015.

Raiskauslainsäädännön uudistuttava nykyaikaiseksi. Turun Sanomat 11.10.2013, lukijan kolumni.

Väkivallalla on monet kasvot. Helsingin Sanomat 14.10.2012, mielipide.

Pappien toimituskiellot nykyajan häpeärangaistuksina. Kaleva 27.5.2012, asiantuntijakirjoitus.

Onko häpeä terveellistä? Farmasia 6–7/2011, kolumni.

Väkivalta on syvällä kulttuurin rakenteissa. Helsingin Sanomat 1.3.2011, mielipidekirjoitus.

Kunniaväkivallalla on juurensa myös Euroopassa.  Helsingin Sanomat 7.12. 2008, vieraskynä.

Kevytmielinen nainen. Siveettömyydestä syytettyjen kohtaloita 1500- ja 1600-lukujen taitteen Münchenissä. Kanava 4-5/ 2004.

Kauppiaita kamppilaisessa kivitalossa − Kalevankatu 34:n lyhyt historia. Kamppi-Eira 6.10.2004.

Helenin matkalaukussa. Kaarnalaiva 1/2004.

Kokemuksiani Münchenistä ja sen arkistoista. Sanansaattaja 1/2003.

Kokemukseni arkistoelämästä Münchenissä. Glossae 4/2002, 28–30.

© 2024 Satu Lidman

Theme by Anders Norén