Photo: Hanna Oksanen

Osta teos

Tasa-arvon ihanne tunnustetaan yleisesti monissa yhteiskunnissa, mutta pölyttyneet käsitykset ”oikeanlaisesta” naiseudesta ja mieheydestä eivät ole kadonneet. Menneisyydestä juontuvat asenteet ruokkivat sukupuolittunutta väkivaltaa.

 

Väkivaltakulttuurin perintö käsittelee sukupuolta ja valtaa 1500-luvulta nykypäivään. Teos luotaa niiden asenteiden ja käytänteiden historiaa, jotka altistavat erityisesti naiset väkivallalle. Miten miehen ja naisen roolit ja niiden rajat on hahmotettu? Miten naisen seksuaalisuutta on koetettu hallita? Millaista valtaa aviopuolisoilla on ollut toisiinsa, ja miten tämä heijastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan? Millaista menneisyyden painolastia kantaa nykyään tavattava kunniaan liittyvä väkivalta?

 

Teoksen näkökulma on historiallinen, mutta samalla se on puheenvuoro sukupuolittuneesta väkivallasta omassa ajassamme. Se auttaa tunnistamaan tällaisen väkivallan erityispiirteitä ja mekanismeja. Monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa ilmiön syvällinen tuntemus on tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä väkivaltaa ja auttaa sen uhreja.

 

Kirja on tarkoitettu kaikille väkivallan ja sukupuolen jännitteistä kiinnostuneille. Se soveltuu myös tutkimuskäyttöön sekä oppikirjaksi.

 

Väkivaltakulttuurin perintö sai vuoden 2015 tiedekirjaehdokkuuden!

 

Toinen painos otettiin vuosi ilmestymisen jälkeen.

Teoksen avainkäsitteet:

 

sukupuoliroolit; valta; väkivalta; kunniaan liittyvä väkivalta; naiset; kontrolli; patriarkaalisuus; kulttuuri; haitalliset perinteet; sukupuolimoraali; feminismi; asenteet; ihmisoikeudet.

Anna äänesi kuulua!

 

Väkivaltakulttuurin perintö -blogissa pureudutaan kirjan teemoihin monista eri näkökulmista. Rakentava keskustelu ja palaute ovat tervetulleita!

 

Kun twiittaat: #Väkivaltakulttuurinperintö

Yhteystiedot:

satu(at)lidman.fi

Kiitos
käynnistä!

Seuraa
kuulumisia!

Pohdi yksin tai porukalla!

Otteita kirja-arvioista